Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000268715".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 50
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 27-02-1959
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 5450
Eindpagina 48
Identifier 0000268715
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1958-1959 kamerstuknummer 5450 ondernummer 1
Ondernummer 1
Ondertekening A.R. VERMEER
Ondertekening CALMEYER
Ondertekening JANSSEN
Ondertekening KOERSEN (voorzitter)
Ondertekening KOOPMAN
Ondertekening RITMEESTER
Ondertekening SMALLENBROEK
Ondertekening VAN DER PEIJL
Ondertekening VAN DIJK
Ondertekening VERSTEEG (1ste ondervoorzitter)
Ondertekening VISCH
Ondertekening WIERDA (2de ondervoorzitter)
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina I
Taal nl
Titel Verslag van de Commissie Onderzoek Militair Aankoopbeleid
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19581959/0000268715/1/pdf/SGD_19581959_0000526.pdf
Vergaderjaar 1958-1959
Wijzigingsdatum 01-06-2020