Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000317548".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 28
Behandeld dossier 2
Behandeld dossier 4
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 19-12-1919
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 1126
Identifier 0000317548
Omschrijving Handelingen Tweede Kamer 1919-1920 19 december 1919
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Spreker Albarda
Spreker Bulten
Spreker de Geer
Spreker de Graaff
Spreker de Jonge
Spreker de Muralt
Spreker de Savornin Lohman
Spreker Fock
Spreker Rutgers
Spreker Scheurer
Spreker Troelstra
Spreker van Ravesteyn jr.
Spreker van Vuuren
Startpagina 1099
Taal nl
Titel Handelingen Tweede Kamer 1919-1920 19 december 1919
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19191920/0000317548/1/pdf/SGD_19191920_0000242.pdf
Vergaderjaar 1919-1920
Wijzigingsdatum 01-06-2020