Provincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor het verhogen van de bestaande straal- en spuitloods, Belgiëweg Oost 1 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben Heerema Vlissingen B.V., Belgiëweg Oost 1 in Nieuwdorp, een omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van de bestaande straal- en spuitloods.

 

U kunt de omgevingsvergunning bekijken tot en met 13 augustus 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

 

U kunt de omgevingsvergunning ook digitaal bekijken. Onderaan de webpagina van deze link kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Heerema Vlissingen B.V. - Belgiëweg Oost 1 in Nieuwdorp – verhogen loods” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

Mocht de link niet werken, dan kunt u deze omgevingsvergunning ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan die pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Heerema Vlissingen B.V. - Belgiëweg Oost 1 in Nieuwdorp – verhogen loods” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

 

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 13 augustus 2024 schriftelijk bezwaar maken tegen deze omgevingsvergunning . Dat kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres vermeld staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

 

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.

 

Wanneer u vragen heeft over deze omgevingsvergunning, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken.

 

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk: Z2023-00008186.

 

Naar boven