Provincie Zeeland - Verlening omgevingsvergunning en waterwetvergunning voor reviseren van de vergunning voor de op– en overslag van (massa)goederen, Monacoweg 3 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland en Rijkwaterstaat Zee en Delta hebben een omgevingsvergunning en een waterwetvergunning verleend aan Ovet B.V., Monacoweg 3 in Nieuwdorp, voor het reviseren van de vergunning voor een de op– en overslag van (massa)goederen.

 

U kunt de vergunningen bekijken van 20 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

 

U kunt de vergunningen ook digitaal bekijken. Onderaan de webpagina van de link kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Ovet B.V. – Monacoweg 3 Nieuwdorp – revisie- en waterwetvergunning” aanklikken om de vergunningen te bekijken.

Mocht de link niet werken, dan kunt u de vergunningen ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan die pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Ovet B.V. – Monacoweg 3 Nieuwdorp – revisie- en waterwetvergunning” aanklikken om de vergunningen te bekijken.

 

Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpvergunningen, kunt u tot en met 31 juli 2024 tegen de vergunningen in beroep gaan. Dit kan bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant.

 

De vergunningen treden op 1 augustus 2024 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53.

 

Wanneer u vragen heeft over deze vergunningen, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken.

 

De vergunningen staan geregistreerd onder kenmerk: 00318780.

 

Naar boven