Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit op het perceel BRG01 M28 Westdorp

 

Op 11 juni 2024 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het beheren van grauwe ganzen op het perceel BRG01 M28 Westdorp.

U kunt nog niet reageren. Als de (ontwerp)vergunning wordt verleend, publiceert de provincie een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u documenten met informatie over de vergunning online bekijken (of op afspraak) en hierop reageren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of via het mailadres vth@drenthe.nl.

 

Naar boven