Wijziging annotaties voorbereidingsbesluit Monumenten

Wijziging annotaties voorbereidingsbesluit Monumenten

Artikel I

Met het oog op het verbeteren van de digitale dienstverlening.

Artikel II

Voor het omgevingsplan van Gemeente Emmen de annotaties op de voorbeschermingsregels te wijzigen zoals beschreven in bijlage A.

Artikel III

Deze technische wijziging wordt doorgevoerd per 7 juni 2024

Bijlage A Bijlage bij Artikel II

A

Na bijlage II wordt een bijlage ingevoegd, luidende:

Bijlage III Overzicht mutaties

Middels een mutatie zijn de volgende objecten in de regeling toegevoegd. Deze wijzigingen betreffen technische wijzingen ten behoeve van de digitale toegankelijkheid en hebben geen invloed op de juridische betekenis van deze regeling.

De mutatie op de regeling is gepubliceerd middels een ambtelijk technisch besluit. Dit betekent dat er geen bestuurlijk besluit aan ten grondslag ligt.

nl.imow-pv22.activiteit.gmgm0114actVBBPD

Activiteiten gereguleerd in voorbeschermingsregels Provincie Drenthe

nl.imow-pv22.activiteit.gmgm0114actVBBPDprovMon

Activiteit met betrekking tot een provinciaal monument

Middels de mutatie zijn verwijzingen naar bovenstaande objecten in de regeling toegevoegd. Deze wijzigingen betreffen technische wijzingen ten behoeve van de digitale toegankelijkheid en hebben geen invloed op de juridische betekenis van deze regeling.

De mutatie op de regeling is gepubliceerd middels een ambtelijk technisch besluit. Dit betekent dat er geen bestuurlijk besluit aan ten grondslag ligt.

Verwijzing in artikel 2.1 naar "Activiteiten gereguleerd in voorbeschermingsregels Provincie Drenthe"

Anders Geduid

Verwijzing in artikel 2.1 naar "Activiteit met betrekking tot een provinciaal monument"

Verbod

Verwijzing in artikel 2.2 naar "Activiteit met betrekking tot een provinciaal monument"

Vergunningplicht

Verwijzing in artikel 2.3 naar "Activiteit met betrekking tot een provinciaal monument"

Toegestaan

Naar boven