Provincie Zeeland - Aanvraag omgevingsvergunning voor gebruik luchtdrukgeweer bij het bestrijden van ratten binnen het werkgebied van de faunabeheereenheid Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

  • Locatie: Werkgebied van de faunabeheereenheid Zeeland

  • Aangevraagde activiteit(en): Flora- en fauna-activiteit

  • Betreft: Bestrijding rat door middel van luchtdrukgeweer

  • Datum ontvangst: 14 mei 2024

  • Zaaknummer: 452862

  • DSO verzoeknummer : 2024051400833

Dit betreft de aanvraag om een Omgevingsvergunning. U kunt hier op dit moment nog geen bezwaar tegen maken. Het besluit op deze aanvraag wordt ook op deze website gepubliceerd. In dit besluit wordt vermeld of en hoe u bezwaar kunt maken.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving, of wilt u de aanvraag inzien, neem dan contact op met provincie zeeland via telefoonnummer 0118-631011.

Naar boven