Kennisgeving WET BODEMBESCHERMING (2558536)

Beschikking verkort

Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland maakt bekend dat:

- er is ingestemd met een evaluatieverslag op grond van artikel 39c Wbb en nazorgplan op grond van artikel 39d Wbb voor de locatie De kade Maassluis fase 2 stap 3 t/m 5 (woonlussen 3 en 4 aan deWatertoren, Zalmstael en Taanschuurkade / Adriaan van Heelstraat 19 te Maassluis, (Zaak ID 2558536)

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar". Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dagtekening van dit bericht.

 

Inlichtingen

Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken: https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.scherm1007?mObj=9167874

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050, 3144 BA MAASSLUIS (telefoon: 010 5931 931);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 86 21).

 

Schiedam, 16 mei 2024

Naar boven