Provincie Zeeland - Bekendmaking ontwerpbesluit verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

 

Gedeputeerde staten hebben een ontwerpbesluit voor een wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland vastgesteld.

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland bevat een besluit op de aanvraag van Zeeland Airport B.V. voor de wijziging van de ligging van de start- en landingsbaan; wijziging van de beperkingengebieden; de wijziging in de ligging van en het aantal handhavingspunten. Daarnaast is door de exploitant in de aanvraag de suggestie gedaan om de regeling van het maximum startgewicht van het luchtverkeer van 6.000 kg op te heffen, mede gelet op de activiteiten van het Search and Rescue (SAR)-team.

Het ontwerpbesluit en de op zaak betrekking hebbende stukken liggen van 15 april t/m 27 mei 2024 ter inzage bij:

  • Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur en desgevraagd buiten kantoortijden.

  • De publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 - 16.30 uur.

  • De publieksbalie van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes op afspraak op maandag t/m woensdag van 08.30 - 17.00 uur, donderdag van 08.30 - 21.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.

  • De publieksbalie van de gemeente Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand op maandag van 8.30 – 17.30 uur, dinsdag van 8.30 - 16.30 uur, woensdag 08.30 - 17.30 uur, donderdag 08.30 - 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.

  • De publieksbalie van de gemeente Middelburg, Kanaalweg 3 in Middelburg op maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

  • De Centrale Publieksbalie van de gemeente Veere, Traverse 1 in Domburg. Alleen op afspraak Contact op nemen via 0118-555444, vanaf 08.30 uur ’s morgens of gemeente@veere.nl.

  • De publieksbalie van de gemeente Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen. Alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur via telefoonnummer 14 0118.

  • De balie dienstverlening van de gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 31 in Wissenkerke. Op

  • maandag tot en met donderdag 9.00 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur.

Een ieder kan tot en met 27 mei 2024, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit Luchthavenbesluit Midden-Zeeland indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wanneer u de stukken over het ontwerpbesluit Luchthavenbesluit Midden-Zeeland wilt bekijken, kunt u contact opnemen met het informatiecentrum van provincie Zeeland (tel. 0118 – 631011).

De documenten kunnen gedurende de inzagetermijn ingezien worden op

https://www.zeeland.nl/loket/provinciaal-blad-en-bekendmakingen. En in de linker kolom bij ‘bekijk documenten’ kunnen de stukken gedownload en ingezien worden.

Naar boven