Ontwerp besluit Nadere regels oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving 2024-2030 Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is van plan een besluit Nadere regels oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving op te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 2 april 2024, een besluit vastgesteld.

Deze nadere regels zijn van toepassing op subsidies die Gedeputeerde Staten kunnen verstrekken om - in het kader van klimaat-, energie-, economische en efficiëntiedoelstellingen - activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie op het elektriciteitsnet.

Reageren

Het ontwerp besluit bij deze publicatie vindt u door te klikken op ‘Bekijk documenten’ (links in de kolom). Als de termijn voor inzage van de zienswijze voorbij is zijn er geen documenten meer beschikbaar via deze link.

Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Het indienen van een zienswijze kan tot en met zes weken na deze publicatie. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over Nadere regels oplossingen voor netcongestie voor bedrijven en gebouwde omgeving.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: ontwerp besluit Naam besluit / regeling. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij de provincie Flevoland,

Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl.

Naar boven