Aanvraag Omgevingsvergunning verwijderen elektriciteitskabel N276 21.5 - 21.7 Enexis, omgeving Op de Baan 8, 6121 SG Born

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Locatie: omgeving Op de Baan 8, 6121 SG Born

Aangevraagde activiteit(en):

  • activiteit in het beperkingengebied provinciale wegen

Betreft: verwijderen elektriciteitskabel N276 21.5 - 21.7 Enexis

Aanvraagdatum: 26 maart 2024

Zaaknummer: Z2024-00000530

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Wegbeheer, team Vergunningen via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven