Aanvraag Omgevingsvergunning aanbrengen elektriciteitskabel N279 8.4 - 8.6 Enexis, omgeving Nijken 6A, 6088 NP Roggel

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Locatie: omgeving Nijken 6A, 6088 NP Roggel

Aangevraagde activiteit(en):

  • activiteit in het beperkingengebied provinciale wegen

Betreft: aanbrengen elektriciteitskabel N279 8.4 - 8.6 Enexis

Aanvraagdatum: 29 maart 2024

Zaaknummer: Z2024-00000555

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Wegbeheer, team Vergunningen via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven