Aanvraag Omgevingsvergunning intrekken verleende Wnb vergunning op grond van Art. 5.40, Art. 18.10, Art. 8.97 en Art. 8.102, Hoven 1, 6086 PP Neer

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Locatie: Hoven 1, 6086 PP Neer

Aangevraagde activiteit(en): Natura 2000-activiteit

Betreft: intrekken verleende Wnb vergunning op grond van Art. 5.40, Art. 18.10, Art. 8.97 en Art. 8.102

Aanvraagdatum: 20 maart 2024

Zaaknummer: Z2024-00000535

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven