Aanvraag Omgevingsvergunning aanpassen elektriciteitskabel N291 hm 3.7-3.8 BAM i.o. Enexis, omgeving Kleefseweg 14, 6599 AC Ven-Zelderheide

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Locatie: omgeving Kleefseweg 14, 6599 AC Ven-Zelderheide

Aangevraagde activiteit(en):

  • activiteit in het beperkingengebied provinciale wegen

Betreft: aanpassen elektriciteitskabel N291 hm 3.7-3.8 BAM i.o. netbeheer Enexis

Aanvraagdatum: 14 maart 2024

Zaaknummer: Z2024-00000449

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Wegbeheer, team Vergunningen via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven