Aanvraag Omgevingsvergunning aanbrengen telecommunicatiekabel N271 122.9-122.8 VW Telecom i.o. Reggefiber, omgeving Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Locatie: omgeving Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook

Aangevraagde activiteit(en):

  • activiteit in het beperkingengebied provinciale wegen

Betreft: aanbrengen telecommunicatiekabel N271 122.9-122.8 VW Telecom i.o. Reggefiber

Aanvraagdatum: 14 maart 2024

Zaaknummer: Z2024-00000448

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Wegbeheer, team Vergunningen via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven