Aanvraag Omgevingsvergunning Aanbrengen telecommunicatie kabel N276 hm 19.8-19.9 Circet io Ziggo, omgeving Op de Baan 3, 6118RD Nieuwstadt

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Locatie: omgeving Op de Baan 3, 6118RD Nieuwstadt

Aangevraagde activiteit(en):

  • activiteit in het beperkingengebied provinciale wegen

Betreft: Aanbrengen telecommunicatie kabel N276 hm 19.8-19.9 Circet io Ziggo

Aanvraagdatum: 11 maart 2024

Zaaknummer: Z2024-00000414

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Wegbeheer, team Vergunningen via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven