Aanvraag Omgevingsvergunning aanbrengen telecommunicatiekabel N278 12.3 - 12.4 Circet io Ziggo, omgeving Rijksweg 61A, 6271 AC Gulpen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Locatie: omgeving Rijksweg 61A, 6271 AC Gulpen

Aangevraagde activiteit(en):

  • activiteit in het beperkingengebied provinciale wegen

Betreft: aanbrengen telecommunicatiekabel N278 12.3 - 12.4 Circet io Ziggo

Aanvraagdatum: 11 maart 2024

Zaaknummer: Z2024-00000411

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

 

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Wegbeheer, team Vergunningen via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven