Bekendmaking Ontwerp Cultuur- en Erfgoed programma Provincie Utrecht 2025-2028

Op 12 maart 2024 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Cultuur- en Erfgoed programma Provincie Utrecht 2025-2028 vastgesteld. 

Aanleiding

In het Ontwerp Omgevingswetprogramma Cultuur en Erfgoed 2025-2028 ‘Verbindende Cultuur en inspirerend Erfgoed – toekomstbestendig en voor iedereen’ is de uitwerking van het beleid voor de komende beleidsperiode opgenomen. De uitwerking is gebaseerd op de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht, de Nadere Kaderstelling, het Coalitieakkoord ‘Aan de slag voor Utrecht’ 2023-2027, het participatieproces en evaluaties van de vorige beleidsperiode. In het programma ligt de nadruk op het voortzetten van het lopende beleid en het bestendigen van nieuw ingezet beleid. Het programma is onder voorbehoud van financiering.

Terinzagelegging

Het Ontwerp Cultuur- en Erfgoed programma Provincie Utrecht 2025-2028 ligt vanaf 22 maart 2024 tot 3 mei 2024 ter inzage. Het Ontwerp Cultuur- en Erfgoed programma Provincie Utrecht 2025-2028 is op papier tijdens kantooruren in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

Digitaal inzien van de documenten

U kunt het Ontwerp Cultuur- en Erfgoed programma Provincie Utrecht 2025-2028 als volgt digitaal inzien:

Online informatieavond

De provincie organiseert een informatieavond waarop u aanvullende informatie kunt krijgen en uw vragen kunt stellen over het Ontwerp Cultuur- en Erfgoed programma Provincie Utrecht 2025-2028 die ter inzage ligt. De online informatieavond is op 4 april 2024 van 19:30 uur tot 20:30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via catharina.wouters@provincie-utrecht.nl en tot en met maandag 1 april kunt u zich hiervoor opgeven.

Zienswijzen

Vanaf 22 maart 2024 tot en met 3 mei 2024 kan iedereen zienswijzen indienen op het Ontwerp Cultuur- en Erfgoed programma Provincie Utrecht 2025-2028 bij Provinciale Staten. Wij verzoeken u de zienswijze zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Wilt u ook aangeven welk hoofdstuk, paragraaf en pagina het betreft? Hiermee zorgt u ervoor, dat u een zo concreet mogelijk antwoord krijgt op uw zienswijzen.

Het indienen van uw zienswijze kan op verschillende manieren:

 • 1.

  Online via een ‘zienswijze-formulier’

Het zienswijze-formulier vindt u op www.provincie-utrecht.nl/terinzage

 • 2.

  Digitaal via e-mail

Stuur uw zienswijze aan: catharina.wouters@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

 • 3.

  Schriftelijk via een brief

Richt uw brief aan Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v., mevrouw C. Wouters Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

 • 4.

  Mondeling op de hoorzitting

Voor degenen die niet digitaal of schriftelijk kunnen reageren, bestaat de mogelijkheid om dit mondeling te doen. Tijdens de digitale hoorzitting op 22 april tussen 19.30 - 20.30 uur kunt u een mondelinge zienswijze indienen. U moet zich hiervoor aanmelden. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met mevrouw Wouters op 06- 40 47 34 10 of te mailen naar catharina.wouters@provincie-utrecht.nl

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u die stellen via catharina.wouters@provincie-utrecht.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

Naar boven