Provincie Zeeland - Verlening uitgebreide omgevingsvergunning voor het demonteren van offshore constructies, Belgiëweg Oost 1 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben Heerema Vlissingen B.V., Belgiëweg Oost 1 in Nieuwdorp, een omgevingsvergunning verleend voor het demonteren van offshore constructies.

 

U kunt de omgevingsvergunning bekijken van 15 februari 2024 tot en met 27 maart 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

 

U kunt de omgevingsvergunning ook digitaal bekijken. Onderaan de webpagina van deze link kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Heerema Vlissingen B.V. – Belgiëweg Oost 1 Nieuwdorp – demontage offshore constructies” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

Mocht de link niet werken, dan kunt u de omgevingsvergunning ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan die pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Heerema Vlissingen B.V. – Belgiëweg Oost 1 Nieuwdorp –demontage offshore constructies” aanklikken om de omgevingsvergunning te bekijken.

 

Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u een niet-belanghebbende bent die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u tot en met 27 maart 2024 tegen de vergunning in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

De vergunning treedt op 28 maart 2024 in werking, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53.

 

Wanneer u vragen heeft over deze omgevingsvergunning, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken.

 

De omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: 00323627.

 

Naar boven