Provincie Overijssel – Windpark Langeveen

 

Gedeputeerde Staten hebben op 13 februari 2024 besloten om geen gebruik te maken van de bevoegdheid een projectbesluit vast te stellen voor windpark Langeveen

 

De opgave

In Tubbergen (nabij Langeveen) wil ontwikkelaar Pure Energie samen met Oude Nijeweeme BV een windinitiatief ontwikkelen van twee windturbines. Deze initiatiefnemers hebben op 21 november 2023 bij de provincie het verzoek ingediend tot planologische medewerking.

 

Bevoegd gezag

Formeel is de provincie Overijssel, volgens artikel 9 van de Elektriciteitswet, het bevoegd gezag voor dit windinitiatief (het initiatief valt binnen de grenswaarden van 5 en 100 MW opgesteld vermogen, deze grenswaarden zijn in de Elektriciteitswet opgenomen). Op 27 december 2023 heeft de gemeente Tubbergen verzocht het bevoegd gezag voor dit concrete project aan de gemeente over te dragen.

 

Besluit

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben dit verzoek beoordeeld en hebben op grond van artikel 9c lid 4 besloten voor windpark Langeveen geen gebruik te maken van de bevoegdheid een projectbesluit vast te stellen. Het besluit kunt u tot en met 31 maart 2024 inzien via de openbare besluitenlijst.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met Mart oude Egbrink via m.oudeegbrink@overijssel.nl.

Naar boven