Aanvraag Omgevingswet, Freesiastraat 21-58 te Berkel en Rodenrijs

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden geeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van de ontvangst op 1 februari 2024 van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet. De aanvraag betreft het uitvoeren van onderhouds- en isolatiewerkzaamheden met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis op locatie Freesiastraat 21-58 te Berkel en Rodenrijs.

De aanvraag is ingediend voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet. De aanvraag is geregistreerd met het zaaknummer 01096568.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven