Beslistermijn verlengd - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen - het vervangen van de bestaande H2S wasser (adrescode: 2A)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het vervangen van de bestaande H2S wasser (adrescode: 2A). Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V. Zaaknummer: 12461507

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven