Aanvraag Omgevingsvergunning renoveren van woningen, Prinses Irenestraat en Nassaustraat te Kerkrade

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie: Prinses Irenestraat en Nassaustraat te Kerkrade

Aangevraagde activiteit(en): Flora- en fauna-activiteit

Betreft: renoveren van woningen

Aanvraagdatum: 7 februari 2024

Zaaknummer: Z2024-00000259

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag.

Inlichtingen

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze kennisgeving neem dan contact op met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer +31 43 389 99 99.

Naar boven