Aanvraag vergunning Omgevingswet ontvangen - Land de Wit, 't Zand - Ontgronding Land de Wit 't Zand - Stichting Landschap Noord-Holland

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een aanvraag heeft ontvangen.

Onderwerp: Ontgronding Land de Wit 't Zand ten behoeve van natuurontwikkeling van Land de Wit in 't Zand.

Aanvrager: Stichting Landschap Noord-Holland

Zaaknummer: 12919499

DSO nummer: 2024062801604

Ontvangstdatum aanvraag: 28-06-2024

Namens: Provincie Noord-Holland

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dat kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het (ontwerp)besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven