Aanvraag vergunning voor het leggen van een elektraleiding in verband met urgent storingsherstel in de gemeente Schagen in de provinciale weg N502 vanaf 0.542 t/m 0.616, ingekomen 3 juli 2024, zaaknummer 2279414

Provincie Noord-Holland heeft een aanvraag voor een vergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het leggen van een elektraleiding in verband met urgent storingsherstel in de gemeente Schagen in de provinciale weg N502 vanaf 0.542 t/m 0.616.

De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk: 2279414.

 

Wanneer neemt provincie Noord-Holland een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Waarschijnlijk neemt provincie Noord-Holland voor 28 augustus 2024 een definitief besluit over de aanvraag van de vergunning. Als provincie Noord-Holland van plan is de vergunning te verlenen, publiceert provincie Noord-Holland daarover een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de vergunning die provincie Noord-Holland van plan is te verlenen bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

Hiervoor kunt u contact opnemen met provincie Noord-Holland. Dit kan via telefoonnummer 0800 - 020 06 00. Bezoek voor de openingstijden van provincie Noord-Holland de website 'www.noord-holland.nl'.

Naar boven