Aanvraag vergunning Omgevingswet ontvangen - Wenckebachstraat 1, Noord-Velsen - het betreft het vervangen van tank 1002 voor tank 1012 - Tata Steel IJmuiden B.V.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt bekend dat zij een aanvraag heeft ontvangen.

Onderwerp: Het betreft het één op één vervangen van tank 1002 voor tank 1012.

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Zaaknummer: 12917136

DSO nummer: 2024062701393

Ontvangstdatum aanvraag: 27-06-2024

Namens: Provincie Noord-Holland

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dat kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het (ontwerp)besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven