Ontwerp Vierde wijziging Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008

Provincie Flevoland is van plan het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 te wijzigen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 9 januari 2024, het Ontwerp Vierde wijziging voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 vastgesteld.

Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Gedeputeerde Staten hebben de vierde wijziging van het waterschapsreglement in ontwerp vastgesteld. Het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008 regelt de instelling van het waterschap, hun gebied, taken, inrichting en samenstelling van hun bestuur voor zover dit niet in de wet geregeld is. Door de voorgestelde wijziging zal op verzoek van het waterschap de naam van de Algemene Vergadering gewijzigd worden in Algemeen Bestuur. Ook wordt het reglement gewijzigd vanwege de invoering van de Omgevingswet en een wijziging van de Waterschapswet.

Reageren

Het ontwerp besluit en de achterliggende stukken bij deze publicatie kunt u inzien op door te klikken op ‘Bekijk documenten’ (links in de kolom). Als de termijn voor inzage van de zienswijze voorbij is zijn er geen documenten meer beschikbaar via deze link.

Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Het indienen van een zienswijze kan tot en met zes weken na deze publicatie. Iedereen mag een zienswijze indienen. Provincie Flevoland gebruikt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit over de vierde wijziging van het Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst per e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: Vierde wijziging Reglement voor Waterschap Zuiderzeeland 2008. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonisch uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via 0320 – 265 265.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad. Bel 0320 – 265 265 of mail naar info@flevoland.nl.

Naar boven