Aanvraag wijziging watervergunning voor het open bodemenergiesysteem van Kindcentrum Mondomijn – Abendonk 17 te Helmond

Kindcentrum Mondomijn – Abendonk 17 te Helmond

 

25 januari 2023, gemeente Helmond

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van de Gemeente Helmond een aanvraag voor een wijziging van de vergunning ingevolge de Waterwet voor het open bodemenergiesysteem van Kindcentrum Mondomijn gelegen aan de Abendonk 17 te Helmond hebben ontvangen.

 

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Het besluit op deze aanvraag zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

 

Aan deze procedure is het kenmerk Z-2023-000585 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

Eindhoven, januari 2023

 

Naar boven