Aanwijzen contactpersoon Wet open overheid voor het bestuursorgaan Inspecteur der provinciale belastingen van Gelderland

Bekendmaking van het besluit van 17 januari 2023- zaaknummer 2022-017997 tot wijziging van een regeling

 

 

 

Inspecteur der provinciale belastingen van Gelderland

 

Gelet op de artikelen 227a van de Provinciewet en artikel 4.7 van de Wet open overheid;

 

Besluit

Binnen de provincie Gelderland wordt de rol van de Woo-contactpersoon voor het bestuursorgaan inspecteur de provinciale belastingen van Gelderland als volgt ingevuld:

De coördinator van het Woo-team zal de rol van Woo-contactpersoon vervullen voor het bestuursorgaan inspecteur der provinciale belastingen van Gelderland.

Een verzoeker (lees: inwoner/organisatie/journalist) stelt een vraag via de centrale ingang van het Provincieloket (telefonisch, per email of webformulier) of via de afdeling Documentaire Informatie Voorziening (per email of per post). Deze centrale ingang is laagdrempelig en klantvriendelijk. De Woo-contactpersoon is achter deze centrale ingang gepositioneerd en pakt die verzoeken op die na behandeling door de centrale ingang, nog open staan. Daarnaast is de Woo-contactpersoon vraagbaak voor de centrale ingang.

 

De Inspecteur der provinciale belastingen voornoemd

 

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Eric Peters

Teammanager Financieel Beleid

Naar boven