Aanvraag omgevingsvergunning Etex Building Performance B.V., Farmsum

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is;

 

  • -

    Etex Building Performance B.V. Oosterhorn 32/34 te Farmsum voor wijziging ingebuikname onthardingsinstallatie

Naar boven