Kennisgeving besluit op een verzoek tot het behandelen van een aanvraag voor een beschikking Vergunning Wet natuurbescherming Ontheffing soortenbescherming op locatie 4 deelgebieden gem. Deventer

Op 1 december 2022 ontvingen wij een aanvraag voor een het behandelen van een aanvraag voor een beschikking voor de locatie 4 deelgebieden gem. Deventer. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Vergunning Wet natuurbescherming Ontheffing soortenbescherming wordt verleend Het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/c47e09f5-1a72-11ee-815a-005056011332.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 88 99 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar eindigt op 16 augustus 2023.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

Naar boven