Aanvraag omgevingsvergunning - OLO 7637785 - MSD Biotech BV - Vollenhovermeer 2, 5347JV Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanvraag reguliere procedure Wabo voor MSD Biotech BV, Vollenhovermeer 2 te Oss.

7 juni 2023, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van MSD Biotech BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe buitentrap ten behoeve van toegang tot het dak van gebouw HF, voor de inrichting gelegen aan Vollenhovermeer 2 te Oss.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2023-026350 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven