Aanvraag omgevingsvergunning van Attero B.V. te Wijster inzake het wijzigen van de indeling van het zonnepark

 

Op 31 mei 2023 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Attero B.V., gelegen aan Vamweg 7 te Wijster. De aanvraag betreft het wijzigen van de indeling van het zonnepark.

 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.

 

Naar boven