Provincie Zeeland – Verlening reguliere omgevingsvergunning voor aanpassen van het tankenpark, Spanjeweg 2 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een omgevingsvergunning verleend aan Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V., Spanjeweg 2 in Nieuwdorp, voor het aanpassen van het tankenpark middels het verwijderen en plaatsen van nieuwe tanks en het verplaatsen van bestaande tanks.

 

U kunt de omgevingsvergunning bekijken van 31 mei 2023 tot en met 11 juli 2023 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Borsele aan de Stenevate 10 in Heinkenszand.

 

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 11 juli 2023 schriftelijk bezwaar maken tegen deze omgevingsvergunning bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

 

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.

 

Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: 00323034.

 

Naar boven