BUS-melding Bodem - Hoogovenzesweg, Velsen-Noord

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) heeft ontvangen. Deze melding heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering die met een standaardaanpak op grond van het BUS zonder beschikking kan worden gerealiseerd.

De BUS-melding betreft categorie Melding tijdelijk uitplaatsen (vijf weken). Melder: Tata Steel IJmuiden B.V. Ontvangstdatum melding: 12-05-2023 Zaaknummer: 12024462

De saneerder mag 5 weken na ontvangst van deze melding aanvangen met de sanering, tenzij de melding niet voldoet aan het Besluit Uniforme Saneringen. Indien belanghebbenden van mening zijn dat de sanering niet aan het BUS voldoet kunnen zij dat mondeling of schriftelijk aan ons melden.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven