Melding Vuurwerkbesluit - Tuinstraat, Asten

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, melding vuurwerkevenement Vuurwerkbesluit op aan de Tuinstraat te Asten.

24 maart 2023, Asten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Katan Feuerwerk GmbH een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van consumentenvuurwerk aan de Tuinstraat te Asten ter gelegenheid van de kermis. De ontbranding van het vuurwerk vindt buiten plaats op 7 juli 2023 tussen 22.00 uur en 23.00 uur. De opbouw van het vuurwerk start om 19.00 uur. De duur van het vuurwerk is ongeveer 10 minuten.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 2060469.Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2023-015159 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven