Terinzagelegging besluit Ontgrondingenwet – De Mussels in Beilen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens de Ontgrondingenwet hebben besloten een vergunning te verlenen voor:

het ontgronden van het terrein in de gemeente Midden-Drenthe, kadastraal bekend als Beilen, sectie V, nummers 637, 1013 en 1014 (gedeeltelijk) plaatselijk bekend als De Mussels te Beilen.

U kunt het besluit en bijbehorende stukken tot en met 30 april 2023 digitaal inzien. Klik op de link ‘Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken.

Tot en met 30 april 2023 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de Raad van State. Voor meer informatie over het instellen van beroep verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Naar boven