Kennisgeving aanvraag DSM Delft Permit B.V. (2044750)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : DSM Delft Permit B.V.

Locatie : Alexander Fleminglaan 1, 2613AX te Delft

Activiteit : Kappen

Voor : Het kappen van de bomen op het voorterrein van Bio Campus Delft

Aanvraagdatum : 10 maart 2023

OLO nummer : 7651405

Zaaknummer : 2044750

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

Naar boven