Aanvraag omgevingsvergunning van Koers Handel B.V., Grietmanswijk 5 te Bovensmilde inzake het uitbreiden van de milieuvergunning

 

Op 2 maart 2023 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Koers Handel B.V., gelegen aan Grietmanswijk 5 te Bovensmilde. De aanvraag betreft het uitbreiden van de milieuvergunning.

 

Naar boven