Provincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor aanpassen tankenpark, Spanjeweg 2 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 24 februari 2023 een aanvraag ontvangen van Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V., Spanjeweg 2 in Nieuwdorp, voor een omgevingsvergunning.

 

Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over het aanpassen van het tankenpark middels het verwijderen en plaatsen van nieuwe tanks en het verplaatsen van bestaande tanks.

 

U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift wilt indienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten.

 

Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De aanvraag staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV230079.

 

Naar boven