Provincie Zeeland - Melding BUS-bodemsanering Noordstraat 31-39 in Burgh-Haamstede 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 28 februari 2023 een ‘Melding BUS-bodemsanering’ op grond van artikel 6 Besluit uniforme saneringen ontvangen van voor de bodemsanering op de locatie Noordstraat 31-39 in Burgh-Haamstede.

 

Tegen de melding of een mededeling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeerde staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voorgenomen bodemsanering niet voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen.

 

Wanneer u de stukken over deze melding wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De melding is geregistreerd onder kenmerk B-BUS230017 / 00323207.

 

Naar boven