Provincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor toepassen van filters bij spoelen van tanks, Frankrijkweg 4 in Nieuwdorp

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Vlissingen B.V.

Locatie : Frankrijkweg 4, 4455 TR Nieuwdorp

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het toepassen van filters bij het spoelen van tanks

Aanvraagdatum  : 17 januari 2023

Verzenddatum : 6 maart 2023

OLO nummer : 7442229

Zaaknummer : 1969474

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

Naar boven