Rectificatie van de Omgevingsverordening Fryslân 2022

Rectificatie van de Omgevingsverordening van de provincie Fryslân vanwege een aanpassing van de begrenzing van de ganzenfoerageergebieden najaar 2023 (Wijzigingsverordening aanpassing begrenzing ganzenfoerageergebieden najaar 2023).

De wijziging betreft bijlage 5.3, aanpassing van de kaart conform de bovengenoemde wijzingsverordening. Het ganzenfoerageergebied is vastgelegd in de Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017. Vanaf 1 januari 2024 gaat deze Verordening over in de Omgevingsverordening Fryslân 2022.

Artikel I

Dit besluit treedt in werking twee dagen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel II

Dit besluit betreft de wijzigingen in 'bijlage A'.

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten in hun vergadering van 21 september 2022 en 31 mei 2023.

21 September 2022 en 31 mei 2023

Bijlage A Omgevingsverordening van de provincie Fryslân

A

Binnen bijlage II wordt na sectie 5.2 een sectie ingevoegd, luidende:

Bijlage 5.3 Ganzenfoerageergebieden

Naar boven