Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Ingediende aanvraag voor maatwerkvoorschriften

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor:

 

Omschrijving : Verzoek tot verlenging lozing van Brijnwater

Aanvrager : Hoogweg Paprikakwekerijen

Locatie : Nieuwlandseweg 9 in Luttelgeest

Datum ontvangst : 07 december 2023

 

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2023-016280

Naar boven