Gemeenschappelijke regeling Omgevingdienst Veluwe

Bekendmaking van het besluit van 5 december 2023 - zaaknummer 2023-007339

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gezien het voorstel over het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst

Veluwe (ODV);

 

Gelet op artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

Besluiten

 

De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe per 1 januari 2024 aan te gaan en de Gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Noord-Veluwe en Omgevingsdienst Veluwe-IJssel per die datum in te trekken.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Henri Lenferink - C ommissaris van de Koning

Frederik van Ardenne - S ecretaris

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag “bezwaarschrift” vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Naar boven