Provincie Zeeland - Gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp waterwetvergunning voor reviseren van de vergunning voor de op– en overslag van (massa)goederen, Monacoweg 3 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben van Ovet B.V., Monacoweg 3 in Nieuwdorp, aanvragen ontvangen voor vergunningen volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. De aanvragen gaan over het reviseren van de vergunning voor een de op– en overslag van (massa)goederen.

 

U kunt de ontwerpvergunningen bekijken van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

 

U kunt de ontwerpvergunningen ook digitaal bekijken. Onderaan deze pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Ovet B.V. – Monacoweg 3 Nieuwdorp – ontwerp revisie- en waterwetvergunning” aanklikken om de ontwerpvergunningen te bekijken.

Mocht de link niet werken, dan kunt u de ontwerpvergunningen ook bekijken door naar de website van RUD Zeeland te gaan (www.rud-zeeland.nl). U klikt daar op “Actueel” en u klikt vervolgens op “Lopende besluiten”. Onderaan deze pagina kunt u filteren op bedrijf, dan kunt u “Ovet B.V. – Monacoweg 3 Nieuwdorp – ontwerp revisie- en waterwetvergunning” aanklikken om de ontwerpvergunningen te bekijken.

 

U kunt tot en met 17 januari 2024 schriftelijk reageren op de ontwerpvergunningen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Dit heet het indienen van een zienswijze. Hierbij kunt u aangeven dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. In dezelfde periode kunt u ook mondeling reageren. Hiervoor moet u eerst een telefonische afspraak maken.

 

Wanneer u vragen heeft over deze ontwerpvergunningen, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting op de stukken.

 

De ontwerpvergunningen staan geregistreerd onder kenmerk: 00318780.

 

Naar boven