Kennisgeving aanvraag Cargill Bioindustrial B.V. 2338547)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Cargill Bioindustrial B.V.

Locatie : Buurtje 1, 2802 BE te Gouda

Activiteit : Kappen

Voor : Het verwijderen van een aantal wilgen en esdoorns voor watercompensatie

Aanvraagdatum : 7 november 2023

OLO nummer : 8181261

Zaaknummer : 2338547

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer: 2338547 en het Olo nummer: 8181261.

Naar boven