Subsidieplafond Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en artikel 16 van de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB;

 

BESLUITEN:

 

het subsidieplafond voor de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB vast te stellen.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 31 januari 2023

Kenmerk 5.3/2023000135

 

Uitgegeven: 6 februari 2023

 

 

Subsidieplafond Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB

 

Artikel 1  

 

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB bedraagt voor 2023: € 1.000.000,--.

 

Artikel 2  

 

Het bedrag als bedoeld in artikel 1 van dit besluit wordt verdeeld op de wijze zoals bepaald in artikel 12 van de Subsidieregeling energiebesparing Drents MKB.

 

Artikel 3  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 februari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Naar boven