Heron Fireworks te Lienden

 

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Heron Fireworks te Emmerich, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 15 december 2023 t.b.v. een verjaardag, vanaf een ponton gelegen op de Nederrijn nabij de Marsdijk te Lienden. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

 

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Buren verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tegen het besluit vóór 15 december 2023. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw A. Zaat, telefoonnummer 06-10169768.

 

 

Arnhem, 8 november 2023, zaaknummer ODRA23AB1790.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

Naar boven