Besluit buiten behandelingstelling van een verzoek tot het behandelen van een aanvraag voor een beschikking Ontheffing aanleggen van kabels in provinciale (vaar)weg op locatie in de N343, provinciale weg Oldenzaal - Slagharen, tussen hectometerpunten 7.115 en 7.230

De provincie heeft op 15 september 2023 besoten om de aanvraag met dossiernummer Z2023-00001642 voor het behandelen van een aanvraag voor een beschikking Ontheffing aanleggen van kabels in provinciale weg op locatie in de N343, provinciale weg Oldenzaal - Slagharen, tussen hectometerpunten 7.115 en 7.230 buiten behandeling te stellen.

Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar eindigt op 27 oktober 2023.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 49988 99.

Naar boven